Blog

Zachowek

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

W polskim prawie funkcjonują dwie formy dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Pierwsze z nich wymaga istnienia ważnego testamentu, a drugie występuje wtedy, gdy spadkodawca nie zostawił żadnego testamentu lub stwierdzono jego nieważność. Zachowek pojawia się najczęściej w przypadku dziedziczenia testamentowego.

Czytaj więcej...

wypadek samochodowy

Kiedy można wnosić o odszkodowanie za wypadek drogowy?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku drogowym, może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Pierwsze roszczenie dotyczy strat materialnych, takich jak: zniszczony pojazd i jego wyposażenie, koszty leczenia, czy utracone dochody. Co prawo mówi na temat odszkodowania powypadkowego? Co przysługuje osobie poszkodowanej? I w jakim terminie można ubiegać się o odszkodowanie?

Czytaj więcej...

Oskarżenie

Czym jest prywatny akt oskarżenia i jak go wnieść?

Akt oskarżenia może wnieść osoba pokrzywdzona będąca ofiarą przestępstwa. Na jego podstawie organy państwa, np. policja lub prokuratura, zajmują się daną sprawą, a sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Czytaj więcej...

podpisywanie intercyzy

Czym jest intercyza? Kiedy warto ją podpisać?

Intercyza to potoczna nazwa umowy małżeńskiej, której celem jest wprowadzenie majątkowego ustroju innego niż wspólność ustawowa. Wbrew pozorom może ona dotyczyć nie tylko podziału na majątek należący wyłącznie do żony i majątek męża. Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje w tym zakresie więcej możliwości.

Czytaj więcej...

mężczyzna w samochodzie

Czy można zmienić sposób wykonania zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów nie zawsze musi oznaczać, że w ogóle nie będziesz mógł zasiąść za kierownicą przez wyznaczony okres. Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o skrócenie czasu trwania zakazu, jak i zmianę sposobu jego wykonania. Jak to możliwe?

Czytaj więcej...

porada prawna

Czy i kiedy warto odrzucić spadek?

Spadek nie zawsze wiąże się z korzyściami materialnymi dla spadkobiercy. Niekiedy po zmarłym krewnym, zamiast nieruchomości czy oszczędności, można odziedziczyć długi. Prawo przewiduje możliwość odrzucenia spadku. Na jakich zasadach się to odbywa i kiedy warto zdecydować się na ten krok?

Czytaj więcej...

biurko adwokata

Czy i kiedy możliwe jest odroczenie wykonania kary?

Popełnienie przestępstwa może skończyć się orzeczeniem kary wobec jego sprawcy. Co do zasady, realizacja danej sankcji powinna zostać zrealizowania bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroku. Niekiedy jednak pewne okoliczności mogą wskazywać, iż zasadne okaże się jej odroczenie. Czy wiesz, w jakich przypadkach przepisy prawne przewidują taką możliwość?

Czytaj więcej...

paragon za zakupy

Co zrobić, jeżeli sprzedający nie chce uznać gwarancji?

Dokonując zakupu jakiegokolwiek towaru, zawieramy umowę sprzedaży. Należy pamiętać, że nawet bez podpisywania czegokolwiek obie strony objęte są przepisami i ciążą na nich pewne prawa i obowiązki. W sytuacji, gdy zakupiony produkt okaże się wadliwy, przestanie działać lub z jakiegoś powodu nie można go używać, możemy skorzystać z reklamacji z tytułu gwarancji.

Czytaj więcej...