Blog

kobieta stoi w biurze z pudełkiem z rzeczami

Pracodawca niesłusznie mnie zwolnił. Co mam robić?

Niesłuszne zwolnienie z pracy może być dla pracownika ogromnym ciosem zarówno emocjonalnym, jak i finansowym. W takiej sytuacji ważne jest, aby znać swoje prawa i umieć się nimi posługiwać.

Czytaj więcej...

sąd

Jak sprawdzić, kto dziedziczy? Zasady dziedziczenia

Dziedzicami ustawowymi w polskim prawie są osoby spokrewnione ze zmarłym, według klasyfikacji określonej w Kodeksie cywilnym. Klasyfikacja ta uwzględnia stopień pokrewieństwa zmarłego oraz kolejność dziedziczenia. Czytając artykuł, dowiesz się, co oznacza dziedziczenie ustawowe oraz jakie są jego zasady.

Czytaj więcej...

alimenty

Jak ustala się zakres alimentów?

Zakres alimentów, czyli świadczeń pieniężnych na utrzymanie byłego małżonka lub dziecka, w polskim prawie regulowany jest przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W Polsce istnieją określone zasady i kryteria, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Oto kilka istotnych elementów.

Czytaj więcej...

błąd lekarza

Czym jest błąd lekarski i jakie są podstawy do odszkodowania?

Błąd lekarski to sytuacja, w której lekarz lub inny pracownik medyczny narusza zasady wiedzy i praktyki medycznej, powodując szkodę na zdrowiu lub życiu pacjenta. Błąd lekarski może być wynikiem nieumyślnego działania lub zaniechania, np. złej diagnozy, niewłaściwego leczenia, zakażenia szpitalnego czy pozostawienia ciała obcego w organizmie pacjenta. Błąd lekarza może mieć poważne konsekwencje dla ofiary, takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu, niepełnosprawność, utrata pracy czy śmierć. W takich przypadkach poszkodowany lub jego rodzina ma prawo do dochodzenia odszkodowania za błąd lekarski.

Czytaj więcej...

rodzina

Jak ustalić ojcostwo?

Ojcostwo to ważna kwestia dla każdej rodziny, mająca wpływ zarówno na uczucia, jak i aspekty prawne. W przypadku wątpliwości co do ojcostwa, istnieją różne metody jego ustalenia, takie jak testy DNA, postępowanie sądowe czy uznanie ojcostwa przed urzędnikiem stanu cywilnego.

Czytaj więcej...

dziedziczenie spadku

Czym stwierdzenie nabycia spadku różni się od aktu poświadczenia dziedziczenia?

Śmierć osoby bliskiej to nie tylko trudne doświadczenie, ale i zdarzenie prawne, które rodzi wiele rozmaitych skutków. Wraz ze śmiercią dochodzi bowiem do otwarcia spadku. To z kolei powoduje powstanie konieczności dopełnienia kilku formalności. Spadkobiercy mogą zdecydować się na poświadczenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku. Poniżej znajduje się charakterystyka obu tych instytucji.

Czytaj więcej...

Odwoływanie się od decyzji urzędu

Jak i kiedy można odwołać się od decyzji urzędu?

Decyzje administracyjne nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami interesantów. Na szczęście prawo przewiduje możliwość wyrażenia swojego niezadowolenia. Służą do tego określone instrumenty prawne, dzięki którym można odwołać się od otrzymanego pisma, aby skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Poniżej przeczytasz, jak to zrobić.

Czytaj więcej...

Zachowek

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

W polskim prawie funkcjonują dwie formy dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Pierwsze z nich wymaga istnienia ważnego testamentu, a drugie występuje wtedy, gdy spadkodawca nie zostawił żadnego testamentu lub stwierdzono jego nieważność. Zachowek pojawia się najczęściej w przypadku dziedziczenia testamentowego.

Czytaj więcej...