Blog

tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka. Czego dokładnie dotyczy?

Tajemnica adwokacka to jedno z kluczowych pojęć w polskim systemie prawnym, które ma na celu ochronę prywatności klientów korzystających z usług adwokatów. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, aby lepiej zrozumieć, jakie informacje są objęte tą ochroną i jakie konsekwencje może ponieść adwokat, który ujawni takie dane.

Czytaj więcej...

sprawa sądowa

Kiedy oskarżonemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy?

Prawo do korzystania z pomocy obrońcy wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Prawo to obejmuje możliwość skorzystania z pomocy obrońcy, którym może być adwokat lub radca prawny.

Czytaj więcej...

prawo karne

Jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem?

W polskim systemie prawnym różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem są istotne zarówno z punktu widzenia prawa, jak i społecznych konsekwencji. W niniejszym artykule omówimy podstawowe różnice między tymi dwoma rodzajami czynów zabronionych, a także ich wpływ na sprawców oraz społeczeństwo.

Czytaj więcej...

biuro prawnika

Jak znieść współwłasność?

Współwłasność może wynikać z różnych przyczyn, takich jak dziedziczenie, umowa czy darowizna. W Kodeksie cywilnym (art. 193 - 214) znajdziemy podstawowe zasady dotyczące współwłasności. Przede wszystkim, współwłaściciele mają równe prawa do korzystania z rzeczy wspólnej oraz do jej zbycia. Współwłasność może być udziałowa lub nieudziałowa. Kancelaria Adwokat Agnieszki Turczak-Drozd z Przemyśla zaprasza do zapoznania się z artykułem, w którym omówione zostaje zagadnienie związane ze zniesieniem współwłasności. Jakie są sposoby dokonania zniesienia współwłasności oraz jakie przepisy regulują ten proces w Polsce?

Czytaj więcej...

pozew o rozwód

Jak wnieść pozew o rozwód?

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego, ale także formalna procedura prawna, która wymaga spełnienia określonych warunków i złożenia odpowiednich dokumentów. W tym wpisie wyjaśnimy, jak wnieść pozew o rozwód, co należy zrobić przed i po jego złożeniu.

Czytaj więcej...

kobieta stoi w biurze z pudełkiem z rzeczami

Pracodawca niesłusznie mnie zwolnił. Co mam robić?

Niesłuszne zwolnienie z pracy może być dla pracownika ogromnym ciosem zarówno emocjonalnym, jak i finansowym. W takiej sytuacji ważne jest, aby znać swoje prawa i umieć się nimi posługiwać.

Czytaj więcej...

sąd

Jak sprawdzić, kto dziedziczy? Zasady dziedziczenia

Dziedzicami ustawowymi w polskim prawie są osoby spokrewnione ze zmarłym, według klasyfikacji określonej w Kodeksie cywilnym. Klasyfikacja ta uwzględnia stopień pokrewieństwa zmarłego oraz kolejność dziedziczenia. Czytając artykuł, dowiesz się, co oznacza dziedziczenie ustawowe oraz jakie są jego zasady.

Czytaj więcej...

alimenty

Jak ustala się zakres alimentów?

Zakres alimentów, czyli świadczeń pieniężnych na utrzymanie byłego małżonka lub dziecka, w polskim prawie regulowany jest przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W Polsce istnieją określone zasady i kryteria, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Oto kilka istotnych elementów.

Czytaj więcej...