Adwokat do spraw rodzinnych

pierścienie na szalce temidy

Adwokat do spraw rodzinnych to specjalista, który oprócz fachowej wiedzy powinien posiadać także odpowiednie cechy charakteru, żeby dobrze radzić sobie w delikatnych i często trudnych sytuacjach rodzinnych. Nasza kancelaria prawna w Przemyślu oferuje pomoc doświadczonych i wykwalifikowanych adwokatów, którzy nieustannie dokształcają się w zakresie prawa rodzinnego. Zajmujemy się m.in.:

 • sprawami rozwodowymi i separacjami,
 • sprawami o alimenty,
 • ustalaniem kontaktów z dziećmi oraz miejsca pobytu dziecka,
 • sprawami związanymi z władzą rodzicielską,
 • sprawami o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawami związanymi z opieką i kuratelą,
 • podziałem majątku wspólnego małżonków,
 • rozdzielnością majątkową,
 • postępowaniem o ubezwłasnowolnienie.

 

Wśród naszej oferty prawniczej znajduje się także stwierdzanie nieważności małżeństwa. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta, fachową pomoc i doradztwo, a także terminowe wykonanie wszystkich czynności prawnych, złożenie dokumentów oraz sporządzenie pism urzędowych.

 

Sprawy spadkowe

Zajmujemy się również przeprowadzaniem spraw spadkowych w Przemyślu oraz okolicznych miejscowościach. Posiadamy dużą wiedzę specjalistyczną oraz wieloletnią praktykę, które pozwalają nam na sprawne przygotowanie się do spraw związanych ze spadkiem. Doradzimy Państwu, czy warto przyjąć spadek, pomożemy w jego odrzuceniu w przypadku zadłużenia, a także podpowiemy, jak uzyskać prawo do zachowku. Po skontaktowaniu się z naszą kancelarią udzielimy Państwu wszystkich szczegółowych informacji.

 

Co warto wiedzieć na temat postępowania spadkowego?

Postępowanie spadkowe jest drogą do załatwienia wszystkich formalności prawnych związanych z uzyskaniem jakiegokolwiek tytułu do masy spadkowej. Nie ma znaczenia, na podstawie jakiego tytułu spadkobierca został powołany do dziedziczenia. Innymi słowy, powołanie do spadku na mocy przepisów ustawy albo na mocy postanowień testamentowych zawsze będzie oznaczało konieczność przejścia przez postępowanie spadkowe.

Postępowanie spadkowe występuje wyłącznie w dwóch formach:

 • postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku;
 • postępowania notarialnego, w którym sporządzany jest protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia.

Wybór formy postępowania spadkowego należy do spadkobierców, ale uzależniony jest od zgodnej woli wszystkich dziedziczących. Powołanie do spadku nie oznacza, że dana osoba z mocy samego prawa nabywa własność poszczególnych składników majątkowych spadkodawcy wraz z chwilą jego śmierci. Niezbędne jest w tym zakresie przejście przez właściwe postępowanie spadkowe, które może przejawiać się w dwóch wspomnianych powyżej formach.

 

Dziedziczenie spadku

Dziedziczenie spadku może odbywać się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego albo na mocy pozostawionego testamentu. Niezależnie od tego spadek nabywa się wraz z chwilą złożenia oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo po upływie 6 miesięcy. licząc od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku.

Nabycie spadku przez złożenie oświadczenia lub z mocy samego prawa nie powoduje jednak, że dana osoba może swobodnie i dobrowolnie dysponować przyznanym jej majątkiem zmarłego – nawet gdy jest jedynym spadkobiercą. Niezbędne jest bowiem formalne potwierdzenie nabytych praw do spadku, a takie może nastąpić wyłącznie w ramach stosownego postępowania sądowego albo notarialnego.

 

Odrzucenie spadku

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy zapisane w testamencie ruchomości i nieruchomości nie są obciążone długiem, można rozważyć odrzucenie spadku. Nasi adwokaci zajmujący się prawem rodzinnym i sprawami spadkowymi pomogą Państwu w przygotowaniu do odrzucenia spadku. Warto dokładnie rozważyć czy rozsądniejsze będzie przyjęcie spadku po zmarłym, czy też zrezygnowanie z niego. Można więc skorzystać z usług fachowych doradców prawnych, którzy dokładnie zbadają sprawę, a następnie wyłożą Państwu wszystkie za i przeciw. Spadek można odrzucić w swoim imieniu bądź w imieniu dziecka w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o prawie do spadku. Po wykonaniu wszystkich czynności, osoba zrzekająca traci prawo do zapisanych w spadku ruchomości i nieruchomości.