Usługi z zakresu prawa cywilnego

księga wpisów

W ofercie naszej kancelarii prawniczej w Przemyślu znajdują się usługi z zakresu prawa cywilnego. Udzielamy pomocy zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom czy Klientom biznesowym, którzy potrzebują wsparcia prawnego. Nasi adwokaci to specjaliści z dużą wiedzą fachową, zdobytą podczas wielu lat praktyki i pracy w zawodzie. Wśród oferowanych usług znajduje się m.in. sporządzanie pism, prowadzenie dokumentacji, prowadzenie spraw, reprezentacja Klienta przed sądem, a także doradztwo prawne.

Nasze działania obejmują m.in.:

  • sprawy o zapłatę – postępowanie przedsądowe, likwidacyjne (począwszy od wezwań do zapłaty), sądowe oraz egzekucyjne,
  • sprawy odszkodowawcze – m.in. o odszkodowanie powypadkowe, zadośćuczynienie za krzywdę lub śmierć osoby najbliższej, odszkodowania od Skarbu Państwa, odszkodowania za błędy medyczne czy za wypadek przy pracy,
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  • sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji
  • sprawy spadkowe – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku (także z podziałem majątku dorobkowego małżonków), zachowek, podważenie testamentu,
  • sprawy z zakresu prawa nieruchomości – sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisja, immisje, rozgraniczenie, służebności
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań – przeprowadzamy analizę umów, sporządzamy dokumenty, reprezentujemy Klienta na etapie przedsądowym i sądowym.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem oraz innymi organami administracyjnymi na każdym etapie postępowania. Wśród naszej kadry znajdują się specjaliści w różnych dziedzinach prawa ­– nie tylko cywilnego, lecz także prawa medycznego czy administracyjnego –gotowi służyć radą i pomocą w powierzonych im sprawach. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do mieszkańców Przemyśla – do naszych Klientów należą również mieszkańcy wielu okolicznych miejscowości, pragnących uzyskać porady od doświadczonych adwokatów.


Co warto wiedzieć na temat postępowania spadkowego?

Postępowanie spadkowe jest drogą do załatwienia wszystkich formalności prawnych związanych z uzyskaniem jakiegokolwiek tytułu do masy spadkowej. Nie ma przy tym znaczenia, na podstawie jakiego tytułu spadkobierca został powołany do dziedziczenia. Innymi słowy, powołanie do spadku na mocy przepisów ustawy albo na mocy postanowień testamentowych zawsze będzie oznaczało konieczność przejścia przez postępowanie spadkowe.

Postępowanie spadkowe występuje wyłącznie w dwóch formach:

  • postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku;
  • postępowania notarialnego, w którym sporządzany jest protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia.

Wybór formy postępowania spadkowego należy co do zasady do spadkobierców, przy czym uzależniony jest od zgodnej woli wszystkich dziedziczących.

Powołanie do spadku nie oznacza, że dana osoba z mocy samego prawa nabywa własność poszczególnych składników majątkowych spadkodawcy wraz z chwilą jego śmierci. Niezbędne jest w tym zakresie przejście przez właściwe postępowanie spadkowe, które może przejawiać się w dwóch wspomnianych powyżej odmiennych formach.

Dziedziczenie może odbywać się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego albo na mocy pozostawionego testamentu. Niezależnie od tego spadek nabywa się wraz z chwilą złożenia oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo po upływie 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy dana osoba dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku.

Nabycie spadku przez złożenie oświadczenia lub z mocy samego prawa nie powoduje jednak, że dana osoba może swobodnie i dobrowolnie dysponować przyznanym jej majątkiem zmarłego – nawet gdy jest jedynym spadkobiercą. Niezbędne jest bowiem formalne potwierdzenie nabytych praw do spadku, a takie może nastąpić wyłącznie w ramach stosownego postępowania sądowego albo notarialnego.