Usługi Kancelarii Adwokackiej w Przemyślu

notes

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Do naszych zadań należy świadczenie pomocy w sprawach z różnych dziedzin prawa. Zajmujemy się sprawami osobistymi i majątkowymi, problemami z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego czy administracyjnego oraz wieloma innymi kwestiami prawnymi. Wśród naszych usług znajdą Państwo fachowe doradztwo, a także reprezentację przed sądem i organami administracji.

Kancelaria prowadzona jest przez adwokat Agnieszkę Turczak-Drozd, która jest absolwentką obojga praw Wydziału Prawa, Prawa Konicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Adwokat jest zrzeszona w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Adwokat jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i praktyce zawodowej zyskała fachową wiedzę i umiejętności w prowadzeniu procesów karnych, administracyjnych oraz spraw cywilnych.

 

Co warto wiedzieć o usługach kancelarii prawnej?

Nasi Klienci często mierzą się z różnymi trudnościami oraz wątpliwościami dotyczącymi kwestii prawnych oraz toczonych spraw. Do częstych pytań dotyczących prowadzonych przez nas działań należą m.in.:

  1. Czy moja sprawa jest wygrana/przegrana?
    Zawód adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej, a w szczególności na obronie i reprezentacji stron w ramach obowiązujących przepisów przed wszystkimi sądami, komisjami dyscyplinarnymi, urzędami i instytucjami prawa publicznego. Zajmujemy się także udzielaniem porad prawnych oraz opracowywaniem aktów prawnych – wszystkie te czynności muszą być wykonane terminowo i z najwyższą starannością. Nie możemy jednak od razu odpowiedzieć na pytanie, czy sprawa jest wygrana. Adwokat nie może zagwarantować pomyślnego zakończenia sprawy – ostatecznej oceny dokonuje Sąd. Z naszej strony możemy poinformować Klienta o możliwym ryzyku, na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz przedstawionej dokumentacji, a następnie zaproponować najlepsze w zależności od sytuacji rozwiązania, pozostawiając ostateczną decyzję Państwu.

  2. Jak przedstawia się kwestia wynagrodzenia adwokata?
    Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Ostateczny koszt jest zależny od nakładu pracy, złożoności i czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy. Należy zaznaczyć, że Klient może zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy, jak i reprezentację na określonych jej etapach, sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata, a także uczestnictwo w określonych czynnościach.

W zależności od indywidualnych ustaleń, wynagrodzenie może zostać ustalone w formie:

  • ryczałtu (w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy),
  • godzinowej (podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na daną sprawę),
  • success fee – dodatkowej premii zależnej od wyniku sprawy (np. procent zasądzonej na rzecz Klienta kwoty). Warto pamiętać, że success fee może stanowić jedynie element, a nie całość wynagrodzenia i jest stosowane tylko łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym.

Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych (opłat, wydatków) i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń, itd. Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji powstania znacznych kosztów kancelaryjnych lub kosztów dojazdu adwokata poza obszar działania kancelarii, możliwe jest naliczenie dodatkowych opłat ustalanych wcześniej z Klientem.

Ponadto wynagrodzenie jest płatne z góry, przed rozpoczęciem przez adwokata wykonywanych czynności. Do tej kwoty należy doliczyć obowiązkowy podatek VAT. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Opłata za pierwszą poradę prawną w sprawie, która zostanie powierzona Kancelarii, jest wliczona w główne honorarium.