Blog

Oskarżenie

Czym jest prywatny akt oskarżenia i jak go wnieść?

Akt oskarżenia może wnieść osoba pokrzywdzona będąca ofiarą przestępstwa. Na jego podstawie organy państwa, np. policja lub prokuratura, zajmują się daną sprawą, a sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Czytaj więcej...

podpisywanie intercyzy

Czym jest intercyza? Kiedy warto ją podpisać?

Intercyza to potoczna nazwa umowy małżeńskiej, której celem jest wprowadzenie majątkowego ustroju innego niż wspólność ustawowa. Wbrew pozorom może ona dotyczyć nie tylko podziału na majątek należący wyłącznie do żony i majątek męża. Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje w tym zakresie więcej możliwości.

Czytaj więcej...

mężczyzna w samochodzie

Czy można zmienić sposób wykonania zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów nie zawsze musi oznaczać, że w ogóle nie będziesz mógł zasiąść za kierownicą przez wyznaczony okres. Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o skrócenie czasu trwania zakazu, jak i zmianę sposobu jego wykonania. Jak to możliwe?

Czytaj więcej...

porada prawna

Czy i kiedy warto odrzucić spadek?

Spadek nie zawsze wiąże się z korzyściami materialnymi dla spadkobiercy. Niekiedy po zmarłym krewnym, zamiast nieruchomości czy oszczędności, można odziedziczyć długi. Prawo przewiduje możliwość odrzucenia spadku. Na jakich zasadach się to odbywa i kiedy warto zdecydować się na ten krok?

Czytaj więcej...

biurko adwokata

Czy i kiedy możliwe jest odroczenie wykonania kary?

Popełnienie przestępstwa może skończyć się orzeczeniem kary wobec jego sprawcy. Co do zasady, realizacja danej sankcji powinna zostać zrealizowania bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroku. Niekiedy jednak pewne okoliczności mogą wskazywać, iż zasadne okaże się jej odroczenie. Czy wiesz, w jakich przypadkach przepisy prawne przewidują taką możliwość?

Czytaj więcej...

paragon za zakupy

Co zrobić, jeżeli sprzedający nie chce uznać gwarancji?

Dokonując zakupu jakiegokolwiek towaru, zawieramy umowę sprzedaży. Należy pamiętać, że nawet bez podpisywania czegokolwiek obie strony objęte są przepisami i ciążą na nich pewne prawa i obowiązki. W sytuacji, gdy zakupiony produkt okaże się wadliwy, przestanie działać lub z jakiegoś powodu nie można go używać, możemy skorzystać z reklamacji z tytułu gwarancji.

Czytaj więcej...

uszkodzony samochód w barierkach

Na jakiej podstawie określa się wysokość odszkodowania za wypadek samochodowy?

Wypadki oraz kolizje drogowe zdarzają się każdego dnia. Wystarczy chwila nieuwagi lub zwyczajny zbieg okoliczności, aby stać się uczestnikiem takiego zdarzenia. Niestety w ich wyniku dochodzi niekiedy do powstania różnego rodzaju szkód. Te z kolei uprawniają poszkodowanego do ubiegania się o stosowne odszkodowanie. Czy wiesz, jak określa się jego wysokość?

Czytaj więcej...