Czym jest błąd lekarski i jakie są podstawy do odszkodowania?

Błąd lekarski to sytuacja, w której lekarz lub inny pracownik medyczny narusza zasady wiedzy i praktyki medycznej, powodując szkodę na zdrowiu lub życiu pacjenta. Błąd lekarski może być wynikiem nieumyślnego działania lub zaniechania, np. złej diagnozy, niewłaściwego leczenia, zakażenia szpitalnego czy pozostawienia ciała obcego w organizmie pacjenta. Błąd lekarza może mieć poważne konsekwencje dla ofiary, takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu, niepełnosprawność, utrata pracy czy śmierć. W takich przypadkach poszkodowany lub jego rodzina ma prawo do dochodzenia odszkodowania za błąd lekarski.

Jak udowodnić błąd lekarski?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski, należy udowodnić, że doszło do niego w wyniku niezgodności z aktualną wiedzą medyczną lub z zastosowaniem innej dostępnej metody diagnostycznej, lub leczniczej. Należy także wykazać, że błąd lekarski spowodował szkodę na zdrowiu lub życiu pacjenta oraz że istnieje związek przyczynowy między błędem a szkodą. Udowodnienie błędu lekarskiego wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej, opinii biegłych oraz świadków.

Dokumentacja medyczna może obejmować m.in. kartę informacyjną, kartę pacjenta, kartę obserwacji, wyniki badań, opisy zabiegów, protokoły operacyjne czy raporty zdarzeń niepożądanych. Dokumentacja ta jest podstawowym dowodem w sprawie o błąd lekarski i powinna być kompletna, rzetelna i czytelna. Z kolei opinia biegłego ma na celu ustalenie, czy doszło do błędu lekarskiego i jakie były jego skutki dla pacjenta. Może być sporządzona na wniosek sądu, prokuratury lub strony prywatnej.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski, należy skierować swoje roszczenia do sądu cywilnego przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za szkodę. Może to być np. szpital, przychodnia, ubezpieczyciel placówki medycznej lub sam lekarz. Roszczenia mogą dotyczyć zarówno odszkodowania za poniesione koszty związane ze szkodą (np. leczenie, rehabilitacja, utracone dochody), jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (np. cierpienie fizyczne i psychiczne). Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zależy od rodzaju i rozmiaru poniesionej szkody i krzywdy oraz od indywidualnych okoliczności sprawy.

Jeśli szukasz sprawdzonej i skutecznej kancelarii prawnej w Przemyślu, zapraszam do kontaktu. Oferuję kompleksową obsługę prawną w sprawach o błąd lekarski, reprezentując zarówno pacjentów, jaki i lekarzy oraz firmy ubezpieczeniowe. Zapewniam indywidualne podejście, rzetelną analizę sprawy i skuteczną pomoc na każdym etapie postępowania.