Jak sprawdzić, kto dziedziczy? Zasady dziedziczenia

Dziedzicami ustawowymi w polskim prawie są osoby spokrewnione ze zmarłym, według klasyfikacji określonej w Kodeksie cywilnym. Klasyfikacja ta uwzględnia stopień pokrewieństwa zmarłego oraz kolejność dziedziczenia. Czytając artykuł, dowiesz się, co oznacza dziedziczenie ustawowe oraz jakie są jego zasady.

Różnica między dziedziczeniem ustawowym a testamentowym

Prowadząc sprawy spadkowe w Przemyślu, często spotykamy się z brakiem wiedzy na temat dziedziczenia ustawowego. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe to dwa różne sposoby dziedziczenia w polskim prawie. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, jest on nieważny lub nie zawiera dziedziczenia. Dziedzicami testamentowymi są osoby, które zostały wskazane przez spadkodawcę jako dziedzice testamentowi. To spadkodawca decyduje, kto będzie dziedziczył i w jakiej kolejności. 

Kto jest dziedzicem ustawowym?

Pierwszymi dziedzicami ustawowymi są zawsze dzieci zmarłego oraz jego małżonek. Jeśli zmarły pozostawił dzieci, to wówczas mają one pierwszeństwo do dziedziczenia. Jeśli zmarły nie pozostawił dzieci, to wówczas pierwszeństwo do dziedziczenia mają małżonek oraz rodzice zmarłego. Jeśli zmarły nie pozostawił ani dzieci, ani małżonka, to dziedzicami ustawowymi będą kolejno:

  • rodzice zmarłego,
  • rodzeństwo zmarłego,
  • dziadkowie zmarłego oraz ich zstępni (np. w przypadku, gdy zmarły miał rodzeństwo, ale nie ma już ich wśród żyjących, a jednocześnie jego dziadkowie żyją, to właśnie ich zstępni dziedziczą),
  • pradziadkowie zmarłego oraz ich zstępni.

Gdy nie ma żadnych dziedziców ustawowych, spadek przypada Skarbowi Państwa.