Czy można zmienić sposób wykonania zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów nie zawsze musi oznaczać, że w ogóle nie będziesz mógł zasiąść za kierownicą przez wyznaczony okres. Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o skrócenie czasu trwania zakazu, jak i zmianę sposobu jego wykonania. Jak to możliwe?

Zmiana sposobu wykonania zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych uwzględnionych w kodeksie karnym. Dotyczy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. W zależności od popełnionego przestępstwa sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat, a w niektórych przypadkach nawet dożywotnio.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość skrócenia lub zmiany sposobu wykonania zakazu prowadzenia pojazdów jako formę złagodzenia rygorów środka karnego (art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego). Przysługuje ona nawet osobom, wobec których wymierzono dożywotnią karę. Warunkiem skorzystania z niej jest upływ co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego, a w przypadku zakazu dożywotniego — po upływie co najmniej 10 lat.

Ubiegając się o zmianę sposobu wykonania zakazu prowadzenia pojazdów, należy złożyć wniosek, co stanie się podmiotem wszczętego postępowania. Celem jest przekonanie sądu, że skazany nie stanowi już zagrożenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Istotną rolę w tym przypadku odgrywa wywiad środowiskowy prowadzony w sprawie skazanego przez kuratora sądowego. Zdecydowanie na korzyść przemawia wówczas nie tylko ustabilizowane życie zawodowe i osobiste, ale również nienaruszenie zakazu prowadzenia pojazdu. W przypadku osób, które popełniły przestępstwo w stanie nietrzeźwości, kluczowe znaczenie może mieć przebycie terapii uzależnień.

Podkreślić jednak należy, że po ocenie sytuacji sąd może, chociaż nie musi zmienić sposób wykonania zakazu prowadzenia pojazdu.