Kiedy można wnosić o odszkodowanie za wypadek drogowy?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku drogowym, może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Pierwsze roszczenie dotyczy strat materialnych, takich jak: zniszczony pojazd i jego wyposażenie, koszty leczenia, czy utracone dochody. Co prawo mówi na temat odszkodowania powypadkowego? Co przysługuje osobie poszkodowanej? I w jakim terminie można ubiegać się o odszkodowanie?

W jakim terminie można wnieść o odszkodowanie?

O odszkodowanie za wypadek drogowy, najlepiej ubiegać się jak najszybciej, po dniu wypadku, zorientowaniu się o powstałej szkodzie lub poznaniu tożsamości osoby zobowiązanej do jego wypłacenia. Jednak polskie prawo pozwala na ubieganie się o odszkodowanie do 3 lat lub 20 lat, jeżeli: wypadek był wynikiem czynu przestępczego, występku (śmierć poszkodowanego lub rozstrój zdrowia trwający ponad 7 dni) lub sprawca nie został zidentyfikowany.

Co przysługuje osobie poszkodowanej?

Osoba poszkodowana należność za odszkodowanie powypadkowe może odebrać w formie właściwej sumy pieniędzy lub naprawy szkody. W przypadku wypadku drogowego można ubiegać się o pokrycie wszelkich kosztów powstałych w jego wyniku, jak mówi prawo. Może się to tyczyć, np. kosztów opieki lekarskiej, napraw pojazdu, napraw lub wymiany wyposażenia, czy strat w wynagrodzeniu. Co ważne, w przypadku leczenia, zabiegów i rehabilitacji, osoba poszkodowana nie jest zobowiązana do korzystania z usług NFZ.

Czym jest zadośćuczynienie?

Odszkodowanie dotyczy pokrycia strat materialnych, natomiast zadośćuczynienie kompensuje szkody niemajątkowe, jak: dyskomfort psychiczny, czy cierpienie. Ubieganie się o nie może znacznie podnieść kwotę odszkodowania. Jednak, uniemożliwia ono dochodzenia należnych kwot drogą sądową. Dlatego decyzja zawarcia ugody, powinna być dokładnie przemyślana.