Czym jest prywatny akt oskarżenia i jak go wnieść?

Akt oskarżenia może wnieść osoba pokrzywdzona będąca ofiarą przestępstwa. Na jego podstawie organy państwa, np. policja lub prokuratura, zajmują się daną sprawą, a sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Co warto wiedzieć o prywatnym akcie oskarżenia?

Oprócz trybu ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego polskie prawo przewiduje również tryb prywatnoskargowy. Właśnie w takich przypadkach konieczne jest wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przez osobę pokrzywdzoną. Zgodnie z kodeksem karnym do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego zaliczamy:

  • naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nietrwające dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 i 3 k.k.),
  • zniesławienie i pomówienie (art. 212 § 1 i 2 k.k.),
  • zniewaga (art. 216 § 1 i 2 k.k.),
  • naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 k.k.).

Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów. W jego treści należy wskazać osobę oskarżoną, zarzucany jej czyn, dowody, na których opiera się oskarżenie. W sprawach prywatnych możliwe jest złożenie aktu oskarżenia w formie pisemnej, a także ustnej skargi na policji (odpis skargi przesyłany jest do sądu jako akt oskarżenia).

W tego typu sytuacjach warto należy rozsądnie i zgodnie z literą prawa, dlatego też osoby zainteresowane zachęcamy do skorzystania z usług adwokata do spraw karnych w Przemyślu. Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Chociaż prywatny akt oskarżenia jest stosunkowo najmniej sformalizowanym dokumentem spośród innych tego typu pism, to jednak trzeba zachować wszelkie wymogi formalne, aby skutecznie zainicjować postępowanie w sprawie z oskarżenia prywatnego. Pomoc adwokata w sprawie o przestępstwo prywatnoskargowe jest więc bardzo istotna.