Czy i kiedy warto odrzucić spadek?

Spadek nie zawsze wiąże się z korzyściami materialnymi dla spadkobiercy. Niekiedy po zmarłym krewnym, zamiast nieruchomości czy oszczędności, można odziedziczyć długi. Prawo przewiduje możliwość odrzucenia spadku. Na jakich zasadach się to odbywa i kiedy warto zdecydować się na ten krok?

W jakich sytuacjach lepiej odrzucić spadek niż go przyjąć?

Odrzucenie spadku jest całkowicie uzasadnione, a nawet rekomendowane w przypadkach, gdy spadkodawca pozostawił po sobie głównie długi, które przewyższają wartość majątku wchodzącego w skład spadku. Zdarza się, że spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych przedmiotów majątkowych, a jedynie długi. Wówczas krewni mogą odpowiadać za niespłacone wierzytelności do wysokości odziedziczonego spadku. Tak naprawdę jednak trzeba dobrze zastanowić się, czy korzystniejsze będzie złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku, czy lepiej zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba samodzielnie ocenić, czy chcesz dziedziczyć po zmarłym dom i spłacać jego wierzycieli, czy może wolisz nie otrzymać żadnego majątku, unikając tym samym niechcianych długów.

Jak odrzucić spadek?

Prawo spadkowe zapewnia trzy możliwości w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku.

  1. Przyjęcie spadku wprost. Spadkobierca otrzymuje cały spadek, nawet jeśli w jego skład wchodzą same długi. To ryzykowne rozwiązanie, jeśli wiadomo, że spadkodawca mógł być zadłużony.
  2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca otrzymuje cały spadek, ale potencjalne długi nie mogą być wyższe niż wartość majątku spadkodawcy. W tym przypadku, nawet jeśli nie złożysz wniosku o odrzucenie spadku, nie grozi ci przejęcie wysokiego zadłużenia po zmarłym krewnym.
  3. Odrzucenie spadku. Spadkobierca nie otrzymuje spadku.